Телекомпанія "Жовті Води" - Телекомпания "Желтые Воды" | Що жовтоводцям необхідно знати про субсидії по-новому

Що жовтоводцям необхідно знати про субсидії по-новому

Із 1 травня 2018 року діє нова програма житлових субсидій, яка є, перш за все, соціально справедливою та більш адресною. Про нововведення, які варто знати жовтоводцям, розповіли в управлінні праці та соціального захисту населення Жовтоводської міськради.

В управлінні праці та соціального захисту населення Жовтоводської міської ради повідомили, що з 1 травня поточного року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 №329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1022», якою фактично змінено «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», яке було затверджене ПКМУ №848 від 21.10.1995 року» (далі – Положення). Проте у нових змінах є багато нюансів. Так, серед близько 15 тисяч сімей, які отримували субсидію у минулий опалювальний період, є домогосподарства, котрі підпадають під нововведення. Тому УПСЗН рекомендує зателефонувати або прийти до УПСЗН і проконсультуватися по кожній справі окремо, а за потреби – записатися на прийом для заповнення заяви-декларації або донести уточнюючу інформацію, щоб потім не потрібно було повертати державі надану субсидію.

Подання нових декларацій і заяв

Із 1 травня 2018 року житлова субсидія призначається лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є:

  • особи, які не мають доходів, або їх середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення субсидії;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою;
  • особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
  • особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

Хто не має права на отримання субсидії?

Житлова субсидія не призначається (відповідно до п.6 Положення), якщо:

1) загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв.м для квартири і 200 кв.м для будинку (крім ДБСТ, прийомних сімей та, якщо у складі сім’ї є більше 3-х дітей, які проживають у цьому приміщенні довше, ніж один календарний рік);

2) будь-хто із домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, із дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда). Також не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через підрозділи соцзахисту.

3) у складі домогосподарства є працездатні особи:

– у яких взагалі відсутні доходи, котрі враховуються під час призначення житлової субсидії;

– середньомісячний сукупний дохід яких менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії (мінімальна заробітна плата на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії у травні 2018 року – 3200 грн), та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Наприклад, субсидія призначається з 1 травня 2018 року: доходи враховуються за ІІІ-ІV квартали 2017 року, мінімальний соціальний внесок – 22% від мінімальної заробітної плати у 2017 році (3200 грн) становить 704 грн. Відповідно – 704 грн х 3 місяці = 2112 грн).

Обмеження, передбачені у цьому пункті, не стосуються осіб, які:

‑ навчалися за денною формою навчання;

‑ зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;

‑ отримували хоча б один із таких видів доходу: пенсію; стипендію; допомогу при народженні (усиновленні) дитини; допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу; допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомогу по безробіттю.

4) будь-хто із домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю або набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги на суму, яка перевищує 50 тис. гривень;

5) домогосподарство має прострочену понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів (340 грн).

Окрім того, Постановою розширено повноваження комісії про призначення житлових субсидій при виконкомі міської ради, яка діє в окремих випадках, коли виникають питання чи нюанси по призначенню субсидій.

Призначення субсидії за рішенням комісії

Субсидію може бути призначено за рішенням комісії, виходячи з конкретних обставин, що склалися, крім випадку, коли загальна площа перевищує 120 кв.м для квартири і 200 кв. м – для будинку. Позитивне рішення комісії про призначення субсидії може бути прийняте лише у разі, коли особи, у яких відсутні доходи, середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

‑ перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

‑ на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням субсидії;

– не перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії (крім службового відрядження, навчання або лікування за кордоном, що підтверджується відповідними документами).

Управління соціального захисту населення веде облік домогосподарств, яким житлову субсидію призначено за рішенням комісії у випадках, зазначених у підпункті 3 пункту 6 цього Положення. Щомісяця на запит отримує від Пенсійного фонду України інформацію про сплату особами, доходи яких під час призначення житлової субсидії були такими, що зазначені в абзацах другому-четвертому підпункту 3 пункту 6 цього Положення, єдиного соціального внеску, а також про його розмір.

Якщо протягом строку призначення житлової субсидії за рішенням комісії у випадках, зазначених у підпункті 3 пункту 6 цього Положення, фізична особа – підприємець, доходи якої під час призначення житлової субсидії були такими, що зазначені в абзацах другому – четвертому підпункту 3 пункту 6 цього Положення, не сплатить єдиний соціальний внесок чи сплатили його в розмірі, меншому, ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, а також особа, що працює за трудовим договором, доходи якої під час призначення житлової субсидії були такими, що зазначені в абзацах другому-четвертому підпункту 3 пункту 6 цього Положення, припинить дію такого договору за ініціативою працівника (статті 38 і 39 Кодексу законів про працю України), за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України), у зв’язку із закінченням строку (пункт 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України) або відмовою від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (пункт 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України) в будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, керівник управління соціального захисту населення протягом трьох робочих днів із дня отримання інформації від органів Пенсійного фонду України вносить на розгляд комісії подання щодо скасування рішення комісії про призначення житлової субсидії такому домогосподарству і повернення коштів виплаченої житлової субсидії до державного бюджету.

Доходи, які враховуються під час призначення субсидії

Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи:

‑ заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб (з урахуванням сплачених аліментів);

‑ пенсія, стипендія, соціальні виплати, допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування, у т.ч. отримані особою за померлого годувальника суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків (регрес);

‑ інші доходи.

Доходи, які не включаються до сукупного доходу:

‑ частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

‑ частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

‑ одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

‑ державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

‑ допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

‑ щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

‑ доходи від розміщення депозитів;

‑ аліменти, отримані на дітей;

‑ оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

‑ допомога авд громадських та благодійних організацій;

‑ допомога на поховання;

‑ одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

‑ вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації;

‑ суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків (коли отримує постраждала особа).

Субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального (неопалювального) сезону, а для домогосподарств, які використовують природній газ або електричну енергію для індивідуального опалення, на опалювальний сезон – із 16 жовтня по 15 квітня включно. Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

Період, за який враховується дохід

Для розрахунку субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:

‑ за III-IV квартали попереднього календарного року – коли субсидія призначається з початку неопалювального сезону;

‑ за I-II квартали поточного календарного року – у разі, коли субсидія призначається з початку опалювального сезону;

‑ за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням субсидії – коли субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону.

Наприклад: із червня 2018 року при особистому зверненні буде враховуватися дохід за IV квартал 2017 року та I квартал 2018 року; із серпня 2018 року – за I-II квартали 2018 року; із листопада 2018 року -за II-II квартали 2018 року.

Якщо люди звертаються зараз, у травні, то дохід враховуватиметься за III-IV квартали 2017 року. Коли мешканці будуть звертатися вже в опалювальний період, тобто з жовтня цього року, то їм дохід буде враховуватися за I і II квартали цього року.

Змінено соціальні норми

Із 1 травня 2018 року соціальна норма на природний газ для індивідуального опалення становить 4,5 м3 на 1 м2 опалювальної площі на місяць в опалювальний період, електроенергію для індивідуального опалення – 30 кВт/год на 1 м2 опалювальної площі на місяць в опалювальний період. При розрахунку субсидії застосовуються коригуючі коефіцієнти по Дніпропетровській області: для 1-2-поверхових будівель – 0,982; для будівель на 3 і більше поверхів – 0,716.

Окрім того, скасовано норму площі житла у розмірі 75 кв. м для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб. Комісія має право призначити житлову субсидію непрацюючій непрацездатній особі, що проживає одна, на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може перевищувати більш як на 30% соціальну норму житла (48,87 кв.м на одну особу) за її особистим зверненням.

За отриманням детальної інформації щодо призначення субсидії та для запису на прийом звертайтеся до інформатора-координатора управління, кабінет №42. Контактні телефони: 5-50-21, 066-115-96-29. Для уточнення інформації щодо автоматичного перерахунку, у разі якщо немає необхідності для заповнення нових заяви та декларації та відсутні незареєстровані за відповідною адресою члени сім’ї, дані про відсутність шлюбу надаються до кабінету №49 (так як таких даних немає в базі житлових субсидій).

За інформацією офіційного сайту Жовтоводської міської ради

 

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar